Đăng ký Đăng nhập


Đổi thẻ cào

- Sai mệnh giá sẽ mất 50% giá trị đổi thẻ. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây

- Có chức năng gửi thẻ cào sll theo file 

- Nghiêm cấm API Game Bài. Nếu phát hiện khóa vĩnh viễn

Lịch sử nạp thẻ tại đây

file Excel mẫu

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Thành viên 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Đại lý 16% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Thành viên 16% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

MUA THẺ ĐIỆN THOẠI, THẺ GAME GIÁ RẺ

- Mua thẻ thông báo chờ xử lý, quý khách xem thông tin tẻ đã mua ở lịch sử mua nếu thât bại tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách !

- Nghiêm cấm hành vi rửa tiền bằng phương thức nạp tiền mua thẻ rồi đổi ngược lại hệ thống !